Well-being w organizacji

Wsparcie dla człowieka w organizacji. Czy i kiedy przełożony może pomóc?
O pracy z ludźmi a nie tylko z pracownikami.

Well-being w organizacji

Wsparcie dla człowieka w organizacji. Czy i kiedy przełożony może pomóc?
O pracy z ludźmi a nie tylko z pracownikami.

O wydarzeniu

O wydarzeniu

Wsparcie dla człowieka w organizacji.
Czy i kiedy przełożony może pomóc?
O pracy z ludźmi a nie tylko z pracownikami.

Na podstawie ankiet potrzeb specjalistów HR z całej Polski, przygotowaliśmy specjalny webinar, odpowiadający na aktualne potrzeby organizacji. 

Główne wnioski wynikające z odpowiedzi:
• 100% uczestników uważa komfort psychiczny za ważny element well-being pracowników oraz, że organizacje powinny się troszczyć o ten aspekt;
• W opinii badanych odpowiedzialność za komfort psychiczny ponoszą: sami pracownicy (80%), ich przełożeni (80%) ale także HR (65%);
• Za najlepiej przygotowanych do dbania o komfort psychiczny pracowników uczestnicy sondy uważają HR-owców (65%). Opinię, że pracownicy i menedżerowie są przygotowani do dbania o komfort psychiczny wyraziło odpowiednio 45% i 50% uczestników;
• Jednocześnie aż 40% wskazań uzyskała teza, że ich organizacja nie realizują żadnych działań w kierunku troski o komfort psychiczny pracowników.

Online

Spotkania online, poprzez program ZOOM, wygodnie i bezpiecznie

Ceniona trenerka

Ceniona i doświadczona trenerka.

Wiedza na czasie

Wiedza, która jest potrzebna tu i teraz

Wsparcie dla człowieka w organizacji.
Czy i kiedy przełożony może pomóc?
O pracy z ludźmi a nie tylko z pracownikami.

Na podstawie ankiet potrzeb specjalistów HR z całej Polski, przygotowaliśmy specjalny webinar, odpowiadający na aktualne potrzeby organizacji. 

Główne wnioski wynikające z odpowiedzi:
• 100% uczestników uważa komfort psychiczny za ważny element well-being pracowników oraz, że organizacje powinny się troszczyć o ten aspekt;
• W opinii badanych odpowiedzialność za komfort psychiczny ponoszą: sami pracownicy (80%), ich przełożeni (80%) ale także HR (65%);
• Za najlepiej przygotowanych do dbania o komfort psychiczny pracowników uczestnicy sondy uważają HR-owców (65%). Opinię, że pracownicy i menedżerowie są przygotowani do dbania o komfort psychiczny wyraziło odpowiednio 45% i 50% uczestników;
• Jednocześnie aż 40% wskazań uzyskała teza, że ich organizacja nie realizują żadnych działań w kierunku troski o komfort psychiczny pracowników.

Online

Spotkania online, poprzez program ZOOM, wygodnie i bezpiecznie

Ceniona trenerka

Ceniona i doświadczona trenerka.

Wiedza na czasie

Wiedza, która jest potrzebna tu i teraz

Dla kogo?

Menadżerowie i specjaliści HR

Zarządzasz procesem HR w średniej lub dużej firmie, interesujesz się nowościami w zakresie rozwoju kompetencji pracowników, planujesz programy HRM.

HRBP

Wspierasz swój dział i zastanawiasz się jak poprawić zdalną pracę oraz utrzymać motywację zespołu, planujesz działania rozwojowe dla pracowników.

Trenerzy wewnętrzni

Projektujesz szkolenia wewnętrzne, szukasz nowych, ciekawych tematów i angażujących metod.

Menadżerowie i specjaliści L&D

Koordynujesz i organizujesz rozwój kompetencji pracowników, badasz potrzeby, ustalasz cele i planujesz projekty i programy rozwojowe.

Trenerka

Julita Urbaniuk

Psycholog z 20-letnią praktyką zawodową w zakresie prowadzenia szkoleń, warsztatów, coachingu oraz wsparcia projektów (m.in. Six Sigma, Lean, Agile).

Specjalizuje się w tematyce: zarządzania zmianą, zarządzania zespołem, mediacji i zarządzania konfliktem. Wspiera organizacje jako „dyżurny psycholog” i doradca w zakresie procesów HR.

W swojej pracy stosuje głównie autorskie ćwiczenia, symulacje i case study.

Julita Urbaniuk

Psycholog z 20-letnią praktyką zawodową w zakresie prowadzenia szkoleń, warsztatów, coachingu oraz wsparcia projektów (m.in. Six Sigma, Lean, Agile).

Specjalizuje się w tematyce: zarządzania zmianą, zarządzania zespołem, mediacji i zarządzania konfliktem. Wspiera organizacje jako „dyżurny psycholog” i doradca w zakresie procesów HR.

W swojej pracy stosuje głównie autorskie ćwiczenia, symulacje i case study.

Zarejestruj się

Wsparcie dla człowieka w organizacji.
Czy i kiedy przełożony może pomóc?
O pracy z ludźmi a nie tylko z pracownikami.

Program sesji:

 • Czy pracownicy potrzebują pomocy w trudnych sytuacjach życiowych? 
 • Trudne sytuacje w życiu człowieka i badaniach, które wskazują, że wielu ludzi poradzi sobie bez twojej pomocy.
 • Mądra pomoc. Mądre wsparcie – co i na jakich zasadach możesz zasygnalizować pracownikowi?
 • Komu pomagasz? O bezmyślnych superbohaterach i błędach popełnianych przy próbach udzielenia wsparcia.

Zarejestruj się za darmo!

Warunki uczestnictwa

 •  Organizatorem szkoleń jest TAW Polska Sp. z o.o. z, ul. Robotnicza 50, 53-608 Wrocław,
  zarejestrowana w VI Wydziale Gospodarczym KRS we Wrocławiu, KRS 0000232781,
  REGON 020048534.
 • Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie wypełnionego formularza i udzielnie
  zgody na przetwarzanie danych na potrzeby komunikacji marketingowej TAW Polska sp. z
  o.o.
 • W szkoleniach może wziąć udział maksymalnie 3 pracowników z jednej firmy.
  TAW Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość odwołania lub przesunięcia terminu
  szkolenia z ważnych przyczyn losowych. O takiej sytuacji uczestnicy zostaną poinformowani
  najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem (13.05.2021 r.).
 • TAW Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość wykorzystania materiału nagranego w
  trakcie wydarzenia dla potrzeb marketingowych.
 • Wydarzenie jest adresowane do aktualnych i przyszłych klientów.
 • TAW Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo nie przyjęcia zgłoszenia uczestnika jeśli jego udział jest sprzeczny z interesem TAW Polska sp. z o.o. (przedstawiciele firm szkoleniowych, freelancerzy itp.).
 • Odwołanie zgłoszenia musi być dokonane w formie pisemnej na adres info@tawpolska.pl.
 • Możliwe jest zgłoszenie zastępstwa. Zgłoszenie musi być dokonane w formie pisemnej na
  adres info@tawpolska.pl.

Info

Kiedy20.05.2021
Godzina14:00 - 15:15
Gdzie zoom

Organizator

Od 2005 roku pomagamy naszym Klientom w planowaniu i realizacji działań rozwojowych. Koncentrujemy się na usługach dedykowanych konkretnym organizacjom i sytuacjom, w których się znajdują.

Każdy z naszych projektów poprzedzamy solidną diagnozą. Jej forma zależy od typu i skali zadania, które stawia przed nami Klient. Czasem jest to audyt procesów, czasem badanie ankietowe lub Development Center a czasem wystarczy szczera rozmowa z kluczowymi osobami w organizacji.

Projektując nasze rozwiązania uwzględniamy zarówno aspekt procesowy, jak i interpersonalny. Wierzymy, że żadna zmiana nie będzie trwała, jeśli nie uda się do niej przekonać ludzi. Wiele z naszych projektów realizują multidyscyplinarne zespoły tworzone przez specjalistę dziedzinowego (np. Lean Management, marketing etc.), i eksperta w zakresie zagadnień interpersonalnych, którego rolą jest wspieranie menedżerów wdrażających nowe rozwiązanie.

Dbamy o to, by sprawnie zarządzać projektami rozwojowymi i doradczymi. Stosujemy narzędzia zaczerpnięte z metodyk ZP: harmonogramy, budżety czy podział zadań. Nasi Partnerzy zawsze wiedzą, w którym punkcie projektu się znajdujemy, czego się spodziewać i jak się do kolejnego kroku przygotować.

Dowiedz się więcej o naszej firmie –> http://www.tawpolska.pl

Od 2005 roku pomagamy naszym Klientom w planowaniu i realizacji działań rozwojowych. Koncentrujemy się na usługach dedykowanych konkretnym organizacjom i sytuacjom, w których się znajdują.

Każdy z naszych projektów poprzedzamy solidną diagnozą. Jej forma zależy od typu i skali zadania, które stawia przed nami Klient. Czasem jest to audyt procesów, czasem badanie ankietowe lub Development Center a czasem wystarczy szczera rozmowa z kluczowymi osobami w organizacji.

Projektując nasze rozwiązania uwzględniamy zarówno aspekt procesowy, jak i interpersonalny. Wierzymy, że żadna zmiana nie będzie trwała, jeśli nie uda się do niej przekonać ludzi. Wiele z naszych projektów realizują multidyscyplinarne zespoły tworzone przez specjalistę dziedzinowego (np. Lean Management, marketing etc.), i eksperta w zakresie zagadnień interpersonalnych, którego rolą jest wspieranie menedżerów wdrażających nowe rozwiązanie.

Dbamy o to, by sprawnie zarządzać projektami rozwojowymi i doradczymi. Stosujemy narzędzia zaczerpnięte z metodyk ZP: harmonogramy, budżety czy podział zadań. Nasi Partnerzy zawsze wiedzą, w którym punkcie projektu się znajdujemy, czego się spodziewać i jak się do kolejnego kroku przygotować.

Dowiedz się więcej o naszej firmie –> http://www.tawpolska.pl