ORID – efektywne spotkania zespołów zdalnych

Czy zdarzyło Ci się mieć bezproduktywne spotkania online? Czy znasz sytuacje, w których po spotkaniu nikt nie wie co ma robić?

ORID to uniwersalna struktura spotkań, która zwiększa prawdopodobieństwo, że zakończą się one sensownymi ustaleniami i czytelnym podziałem zadań. Weź udział w sesji mikro learning i dowiedz się jak wielki potencjał ma ta metoda!

Program sesji:

·         Formy komunikacji w spotkaniu i ich świadome stosowanie.

·         Role i odpowiedzialności za treść i strukturę spotkania.

·         Specyfika spotkań zdalnych — kluczowe wyznaczniki efektywności.

·         O.R.I.D. i jego zastosowanie dla różnych typów spotkań.

Zarejestruj się za darmo!

Warunki uczestnictwa

 •  Organizatorem szkoleń jest TAW Polska Sp. z o.o. z, ul. Robotnicza 50, 53-608 Wrocław,
  zarejestrowana w VI Wydziale Gospodarczym KRS we Wrocławiu, KRS 0000232781,
  REGON 020048534.
 • Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie wypełnionego formularza i udzielnie
  zgody na przetwarzanie danych na potrzeby komunikacji marketingowej TAW Polska sp. z
  o.o.
 • W szkoleniach może wziąć udział maksymalnie 3 pracowników z jednej firmy.
  TAW Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość odwołania lub przesunięcia terminu
  szkolenia z ważnych przyczyn losowych. O takiej sytuacji uczestnicy zostaną poinformowani
  najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem (22.02.2021 r.).
 • TAW Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość wykorzystania materiału nagranego w
  trakcie wydarzenia dla potrzeb marketingowych.
 • Wydarzenie jest adresowane do aktualnych i przyszłych klientów.
 • TAW Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo nie przyjęcia zgłoszenia uczestnika jeśli jego udział jest sprzeczny z interesem TAW Polska sp. z o.o. (przedstawiciele firm szkoleniowych, freelancerzy itp.).
 • Odwołanie zgłoszenia musi być dokonane w formie pisemnej na adres info@tawpolska.pl.
 • Możliwe jest zgłoszenie zastępstwa. Zgłoszenie musi być dokonane w formie pisemnej na
  adres info@tawpolska.pl.

Info

Kiedy01.03.2021
Godzina10:30 - 11:30
DodatkowoSesje indywidualne dla chętnych po zakończeniu szkolenia
Gdzie zoom

Prowadzący

No personnel found, please create the personnel post to use the item.